Category Archives: Ljudteknik SVENSKA

Midi och audio

När man spelar in i ett  DAW-program som till exempel protools sÃ¥ kan man skapa ljud pÃ¥ olika sätt. Antingen kan man spela in den akustiska ljudkällan (audio) eller sÃ¥ kan man skapa ljud via mjukvaroinstrument som man spelar pÃ¥ via midi. Midi stÃ¥r för Musical Instrument Digital Interface och är helt enkelt ett sätt för synthar och keyboards att kommunicera med musikprogram.   MIDI – protokollet innehÃ¥ller information (i hexadecimal form) om: hur nÃ¥got har spelats (anslag, lÃ¥ngvarighet, notvärde, oktav) vad som har spelats (vilka toner som spelats) med…

Analog / Digialt

Förr var inspelningen och tekniken runtom den analog. En analog signal är en kontinuerligt varierande strömsignal. Den analoga signalen har teoretiskt sett oändlig upplösning (alltsÃ¥ ingen specifik upplösning) men i praktiken sÃ¥ har den analoga signalen mer brus samt har en maxgräns för antal svägningar vilket gör den nÃ¥got svÃ¥rare att jobba med. Numera baseras inspelningar främst digitalt. Detta pÃ¥ grund av datorer och inspelning pÃ¥ hÃ¥rddisk. Digitalt ljud avbildas med hjälp av punkter som tar ”samples” av ljudet. Ju högre ”sample rate” desto fler avbildade punkter. Informationen sparas i…

Ljudteknik DÃ… och NU

Akustisk inspelning. Ӂr 1877 tillverkade Thomas A. Edison den första apparaten som kunde Ã¥terge registrerat ljud. Det var fonografen som spelade in ljudet pÃ¥ en cylindrisk vaxrulle via en stor tratt. Där man sedan spelade upp ljudet igen genom tratten. Rullarna gick inte att kopiera utan mÃ¥ste spelas in en och en. Tio Ã¥r senare patentsökte Emile Berliner i USA en apparat kallad grammofon där ljudet i stället spelades in pÃ¥ en rund skiva. De första grammofonerna som nÃ¥gra Ã¥r senare kom ut pÃ¥ marknaden salufördes som leksaker för barn….