Att editera ett arrangemang i Logic pro X

Att använda ”markers” för att navigera i arrangemanget.

 

1 – 2. Att lära sig MARKERS

-Klicka Marker Track knappen. Då kommer dessa ”markers” att visas på ett ”spår”

ovanför alla andra spår.

 • För att skapa en ”marker” sÃ¥ ställer man playhuvudet där man vill placera markeringen och trycker pÃ¥ + knappen.

3.TRACK COLORS

РLyssna p̴ sp̴ret.

 • I sektionerna A1 och B1 lÃ¥ter kicken svag, förutom den som är i början av A1. (Senare ska vi kopiera upp denna kicken för att fylla i bÃ¥da sektionerna)
 • I arrangemangsfönstret sÃ¥ är regionerna färgkodade för att hjälpa till hÃ¥lla isär allt. Instrumenten är sorterade i olika färger. Trummor och percussion är blÃ¥a och basen är brun, gitarrerna är gula, keyboardsen är gröna och vokalerna är lila och rosa.
 • För att visa spÃ¥rfärgerna sÃ¥ kan man kontrollklicka pÃ¥ själva spÃ¥ret och välj ”track header components -> show track color bars.
 1. I kontrollytan (controlbar) så kan man trycka Solo knappen. I detta läge spelas endast markerade regioner.
 2. Klicka på percussionspåret för att markera det.
 3. Lyssna från början av låten.
 4. Man kan klicka på själva spåret för att markera alla delar i detta spår. Klicka på banjospåret.
 5. Lyssna på början av projektet. Banjon låter tunn i början och fylligare senare. Titta på inspectorn och EQ kurvan som förändras vid takt 4. Detta kommer ni lära er mer om i lektion 10.
 6. Testa att spela upp låten och klicka på pianospåret på spår 15, då kommer du märka att det blir ett litet delay. Detta kan man unvika genom att stoppa playback genom att trycka mellanslagsknappen.
 7. Markera alla rosa regioner som heter ”Nana” genom att klicka och dra en markering runt dem.

11. play from selection key command g̦r s̴ att det spelas upp fr̴n det markerade omr̴det. shift Рspacebar

 1. Testa med andra regioner med samma kommando.
 2. Stoppa playback
 3. Stäng av SOLO knappen i kontrollbaren

 

ATT KOPIERA MATERIAL FÖR ATT FYLLA I DELAR

Loop verktyget

 1. På big beat track (spår 7) zooma in på den lilla regionen vid takt 44.
 2. För att få fram loop-verktyget så placerar man musen på övre vänstra hörnet för att välja loop-verktyget. Dra ut så du får totalt 5 stycken av samma kick.
 3. Kontrollklicka kick looparna och från popupmenyn så väljer du Convert -> Convert loops to region. 
 4. Klicka på bakgrunden för att avmarkera alla regioner.
 5. Förkorta första kicken till ungefär halva storleken.
 6. Förkorta sedan resterande kickar men så att de blir större och större och låt den sista vara oförändrad.
 7. Dubbelklicka den undre delen av linjalen (ovanför marker tracket) för att starta igång låten därifrån.  Testa också ”The catch button”.  Denna knapp gör att fönstret inte följer efter playerheaden.
 8. Stoppa playback
 9. klicka på bakgrunden och tryck på Z för att zooma ut.

 

Att använda folders för att bestämma längden av en loop.

I logic så används så kallade folder-regioner för att förpacka andra regioner. Det kallas kort och gott folders. När man packar regioner inuti en folder kan man editera denna foldern som en enda region.

När man loopar en region i arbetsytan (the workspace) så blir loopen lika lång som den regionen.

 1. control-option-drag runtomkring de två kick samplingarna i början av A1 sektionen.
 2. klicka på Big kick regionen på takt 4 för att markera den.
 3. I track area meny baren välj function > folder > Pack folder. Nu ska vi ändra storleken
 4. Placera pekaren på nedre hörnet och förkorta foldern till en takt.
 5. Dubbelklicka på The big kick foldern
 6. I track area meny baren klicka på Display level button som ser ut som en pil. Nu stängs foldern igen.
 7. control-option klicka på workspacen för att zooma ut.
 8. I region inspectorn välj loop checkbox (eller tryck L ) för att loopa den markerade regionen.
 9. Lyssna!

 

Att klona Audio regioner

Kloner är regioner som automatiskt beter sig som sina referenser. Det betyder att om man editerar ( exempelvis förändrar storleken) på klonerna så följer alla med.

Nu ska vi testa detta genom att skapa kloner på kicken på spår 2 på varje slag så att vi fyller ut A1 och B1 sektionerna och därefter förändra durationen på dessa.

1.På spår 2 ska du markera kicken i början av A1 sektionen.

2.Välj Edit > repeat (eller tryck command-R)

3.I Repeat Regions/events dialogruta så ska du välja följande:

 • Antal kopior (Number of copies) = 63
 • Förändring (Adjustment) = Beat
 • Som (As) = Aliases or Clones

(Tips: Om man shift-option drar iväg en sektion så kan man manuellt skapa en klon)

 1. Klicka OK
 2. Lyssna
 3. Klicka Solo på sub kick spåret, spår 2, för att sedan lyssna på A1 sektionen igen. Nu ska vi förkorta kickarna.
 4. Zooma in på de första regionerna i A1 sektionen. Track 2.
 5. Förkorta därefter den första kicken något.
 6. Lyssna. Nu är kicken förkortad men eftersom audiofilen är abrupt avbruten så klickar den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Att lägga till Fades

För att skapa fades för flera valda sektioner så kan man använda Region inspector.

Först ska man markera alla regioner som man ska påverka med fade.

 1. Control-option-click workspacen för att zooma ut.
 2. Dra en cycle area som är lika stor som A1 och B1 sektionerna.
 3. Klicka sub kick track header. Nu har de sektioner inom cycle arean blivit markerade
 4. I Region Inspector  så ska du dubbelklicka bredvid Fade out parametern för att aktivera datafältet.
 5. Skriv 100 (ms) Nu har en fade out skapats.
 6. Zooma in för att se det som skapats.
 7. Lyssna
 8. Klicka bort Soloknappen på kicken.
 9. control-option-klicka för att zooma ut.
 10. I kontrollbaren (control bar) klicka på cycle knappen eller tryck C för att stänga av cycle läget.
 11. Lyssna

 

Digital nermixning av multibla regioner

Nu har vi skapat flera kloner och loopar. Dessutom har vi lagt till fades. För att minska risken för att råka ta bort eller förändra små delar så kan man skapa en hel audiofil av dessa små filer.

 1. Se till att filerna är markerade.
 2. Välj Edit ->Join – >Regions (eller command J)
 3. Klicka Create på dialogrutan som uppstår.

 

Nu ska du bounca folderspåret till ett nytt spår.

 

 1. Markera Big kick regionen med alla dess loopar.
 2. control-klicka denna region och välj Bounce och Join > Bounce in place eller tryck Control B  för att öppna dialogrutan.  Detta kan vara bra för att välja huruvida man vill bounca en fil med eller utan effekter osv.
 3. I namnfältet skriv: Big kick.
 4. KLicka i Delete under Source
 5. Välj Bypass effect Plug-ins
 6. Klicka ur Include Volume/pan automation
 7. Sätt Normalize till off.
 8. Klicka ok
 9. Dra filen/sektionen till spår 1.
 10. Välj spår 1
 11. Välj Track > Delete unused tracks

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.