Warning: Declaration of acf_taxonomy_field_walker::start_el(&$output, $term, $depth, $args = Array, $current_object_id = 0) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/f/9/d/powahrecords.com/httpd.www/studioMel/wp-content/themes/MoonCat/advanced-custom-fields/core/fields/taxonomy.php on line 482 OM-Mixning Analogt Point of No return (min låt) på Neve 8048 / RE-mix ALL Analog (Point of No return by Melisha) on Neve 8048 console | Music, producing and recording by Melisha

OM-Mixning Analogt Point of No return (min låt) på Neve 8048 / RE-mix ALL Analog (Point of No return by Melisha) on Neve 8048 console

Further down on this page you can read the english translation…

Mitt första mixningsprojekt skulle bli till att göra en om-mixning av min lÃ¥t Point of No Return som jag släppte pÃ¥ egna Powah Records i 2013. Skivbolaget som nog kan kategoriseras som det mest hemliga skivbolaget i världen!! Det minst marknadsförda skivbolaget i världen! Men som ändÃ¥ tuggar pÃ¥ med lÃ¥tar som släpps… (Nu ska jag dock med en tÃ¥r i ögat skrota namnet Powah Records och använda namnet Melisha Musicproduction istället)

Min tidigare mix och mastring har endast gjorts digitalt. Jag hade analoga preamps men hade inte tillgång till någon annan analog hårdvara. Nu ville jag se vad skillnaden skulle vara om jag hade mixat i ett analogt mixerbord. Faktum är att jag nu skulle utmana mig själv att endast mixa analogt!!

Tyvärr så kan jämförelsen inte bli helt komplett på grund av vissa orsaker; 1. orginalmixen är även mastrad, 2. Leadsångspåret är inte samma. 3. Jag är inte lika van vid att mixa analogt. Men det var också de enda skillnaderna. (Jag kan alltså försöka få till en mastring på denna låten också i övningssyfte om jag frågar riktigt snällt kanske?)

Först fixade jag ett multitrack med alla separata spår. Helt utan effekter eller processorer. Konsoliderade spåren så att de skulle hamna på rätt plats, rename:ade och exporterade från audiofönstret så att det gick fort. Så importerade jag spåren i ProTools på Svenska Grammofonstudion och mixen kunde börja. Eftersom allt skulle mixas analogt fungerade Protools endast som uppspelare, man behövde alltså inte röra datorns Protools-mixerbordets reglar. Inte heller behöver man skapa masterreglar. De finns där ändå sublimt.  n stund tog det ju för att sortera allt. Gruppera saker, fixa markers samt strip scilence. Skriva spår på tejprullen som var utrullad på Neve-mixern.

Först blev det panorering och eq. Jag ville veta hur eq:n fungerade och lät. Man kunde välja vilket q-läge man ville använda i eq-läget och jag valde low Q vilket ju betyder att ett större område påverkas. Rattarna var liksom två funktioner i ett. Först hitta valt läge med undre ratten och sedan påverka med övre ratten. Två rattar per eq-band. Eq:n var inte skarp. Den var varm och kändes rockig fast brusade inte så mycket alls. Problemet var också att lyssningen påverkades mycket av att det glappade i mastervolymens ratt. Väldigt irriterande. Men man vande sig fort att ställa saker till rätta.

Panoreringen kunde ställas i direktional eller vanligt panoreringsläge. Inga konstigheter. Jag assignade fyra grupper, 1-2 = Musik, 3-4 = Trummor, 5-6 = sång, 7-8 = effekter.

urai 1176 på basen

1 Urai 1176,  1 Urai 1176 R, trumpaketet, skulle egentligen använt 1178 som ju fanns men tänkte inte på det.

Dbx 160x på sången
Bx20 reverb
Space echo
Eq samt pan = neve console

Tube tech bandkompressor på master

Jämför med mitt orginal mixad endast i datorn: Melisha Point of no return spotify
Egen analys:
Om man bortser från att min orginal är bredare och krispigare och allt är bara maxat på grund av mitt jobb med MASTRINGEN så är min omedelbara reaktion att (NEVE- mixen) trummorna låter väldigt bra. Bastrumman låter väldigt hård och distinkt. Allt är mycket distinkt och låter äkta. Mer rockigt och edgigt. Gitarrerna låter också bra. Pianot också. Det är en bra känsla. Sången låter också väldigt inne i låten. Men jag har också mixat låten annorlunda för jag har inte lagt sången så utbrett på denna mixen. Jag ville ha känslan av ett pop-rock-band som spelade. Lite mer re-amping osv. Reverbet lades mer på sidan också. Jag ville testa att göra så för att det skulle urskiljas ännu mer. Det är ju trots allt ett helt analogt plate-reverb!
Jag gillar fortfarande min orginalmix. Den har den perfekta ljudbilden för att ge den känslan jag vill förmedla! Men jag har ju dock lagt ner massor med tid på den. Men denna var en liten annorlunda känsla på.

Here is the english translation…

My first mix-project in SGS would be to do a re-mix of my song “Point of No Return” which I released on Powah Records in 2013. This is the record company that can be mentioned as the most secret record company in the world!! The least marketed record company in the world! But still releases songs from time to time…

My original mix and mastering has only been made digitally. I have analog tube preamps but didnt have access to any other analog hardware at the time. (I bought my TAC mixer later) Now I wanted to see the difference in results if I had only been working analogue.

But the comparison can not be all complete, because of a few reasons; 1.the original is mastered, 2. The lead vocal is not the same because I lost the latest version of the lead-recording, 3. I am not as accustomed to analogue mixing. (Maybe I can be able to try out an analogue mastering too?)

First, I fixed the multitrack without effects or processing. Consolidated track regions so they would be at the right part of the arrangement, renamed and exported from the audio window. Then I imported the tracks in Protools (of SG-Studio) and the mix could begin. Because everything would be mixed analogue, Protools was only working as a player, all the tracks in the computer Protools mixer was untouched. No master tracks were created ether. They are there even if they are not created visually in the program.

It took a while to sort things. Group things, fix markers and strip scilence. Write tracknames above the track faders on the Neve console.

First pan and eq, I wanted to know how it worked and sounded. You could choose q-mode between low and high. Every knob was two-functional. Choose the mode of your choise on the black part of  the knob and then affect that mode with the grey part of the knob.  The Eq was not “sharp” or “chrisp”, it was warm and felt rock & Roll but didn’t make much noise at all! I had a problem with the knob of the master volume though, because it was a bit broken so you had to wiggle it a bit to make it work properly.

The pan was either directional or just regular pan mode.

I assigned groups, 1-2 = Music, 3-4 = Drums (compressed), 5-6= vocals, 7-8 = effects

urai 1176 på basen (insert)

1 Urai 1176,  1 Urai 1176 R, trumpaketet, skulle egentligen använt 1178 som ju fanns men tänkte inte på det.

Dbx 160x på sången (insert)
Bx20 reverb (send, cue)
Space echo (send, cue)
Eq & pan = neve console

Tube tech bandkompressor på master

Compare to my original mix done in the computer: Melisha Point of no return spotify
Analysis:
If you diregard the fact that my original is so much more wider and more crisp and maximized because of all the job with the mastering, then my immediate reaction is that (NEVE-console) the rhythm section is sounding really good.  The basedrum is very hard and distinct. Everything has the feel of being real. More rock and edge to it. The guitars has a real good sound to it aswell. The piano too. Its a very good feel to it. The vocals is very much into the sonic landscape so to speak. But the mix is also different because I intended to make it that way. Instantly when I heard the sound of the console I made choices towards the pop-rock style also with less focus on the vocals. I wanted to have the feeling of a band playing all though all the instruments are played by me and the rhythm-section are made by synthesizers. NO samples are used. All the drums are programmed by me. I used more re amping in the vocals and instruments. I also chooses to make the reverberation more distinct by putting it on the side of the whole picture. After all, its an BX20 analogue plate-reverb!
I still like the original mix. It has the perfect sound image to bring the feeling I am after. But this mix had a different feel to it and I like it very much too!!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/9/d/powahrecords.com/httpd.www/studioMel/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.