Warning: Declaration of acf_taxonomy_field_walker::start_el(&$output, $term, $depth, $args = Array, $current_object_id = 0) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/f/9/d/powahrecords.com/httpd.www/studioMel/wp-content/themes/MoonCat/advanced-custom-fields/core/fields/taxonomy.php on line 482 Skapa ljud fr̴n Scratch Рsyntes | Music, producing and recording by Melisha

Skapa ljud fr̴n Scratch Рsyntes

Ljudkällor och vågformer!
Det finns ju två huvudtyper av ljudkällor som vi musikproducenter använder oss av när vi skapar en ljudbild. Den första är Akustiska ljudkällor, alltså akustiskt genererade ljud (alltså akustiskt skapade ljud) och sedan har vi elektriskt genererade ljud. Sådana som är skapade av el!
Idag ska jag egentligen prata om elektriskt genererade ljud som är skapade av synthar.
Men jag kan nämna att det finns tre typer av akustiska ljudkällor från musikinstrument som genererar olika typer av klangfärg eller sound.
Dessa tre är:
Pipor
Membran
strängar
Här beter sig ljudvågorna på olika sätt och det är det som skapar olikheterna i ljudklangen.
Sedan har vi ju självklart även stämband som också skapar toner.

Ljudvåg
En ljudvåg består av en vågform med en cykel. En cykel är när vågformen färdats en gång på plussidan och en gång på minussidan.
Ljudvågor är ofta ganska komplexa och från en ljudkälla som innehåller en ton kan det skapas många andra toner som kallas övertoner.

De grundläggande vågformerna som vi har är:
SinusvÃ¥g (sine wave)      Som är den enklaste och renaste tonen som kan skapas, och den har inga övertoner. Den innehÃ¥ller alltsÃ¥ bara en frekvens.
SÃ¥gtandsvÃ¥gen (sawtooth)  Som ger ett ljusare och rivigare ljud och som genererar övertoner. Den är lättare att laborera och skapa andra ljud med. (Används till ljud som liknar brassljud i sitt sound)
Fyrkantsvåg (square wave) Denna avger en ihåligare klangfärg (sound) (Används till ljud som liknar soundet som pipor skapar)
Pulsvåg (Pulse wave) Är egentligen en fyrkantsvåg fast med en större vidd på ena sidan. (Den negativa fasen) Pulse-width. Genom att modifiera (ändra) pulse-widthen så kan man skapa förändringar i klangfärg och övertoner.
Triangelvåg (triangle wave) ger en mjukare ton än sågtands och fyrkantsvågen. Brukar ofta användas som vågform till en syntmodul som kallas LFO Low frequency Oscillator.

Brus
Ja brus är också viktigt att ta med när det gäller skapande av ljud. Det finns huvudsakligen tre olika typer av brus. Det är rosa brus, vitt brus och brunt brus.

 

Läs min analys om Alicia Keys och Ann Mincielis inspelningstekniker här.

 

SYNTES – BEGREPP

Syntes – ordet kommer frÃ¥n grekiskan och betyder att ”sätta ihop”. Begreppet handlar om att kombinera separata element för att skapa en ny och sammanhängande helhet.

Oscillera: rörelse, när något pendlar fram och tillbaka inom en specifik brytpunkt. Som en vågform gör!

Oscillator: En modul som skapar denna rörelse. En modul som skapar vågformen helt enkelt.

Syntes när det gäller syntesizers handlar alltså om att kombinera ljud och ljudmoduler, filters, envelopes för att skapa nya ljud.

Fråga:
Låt säga att du har skapat två stycken sågtandsvågformer som oscillerar i precis samma ton och exakt samtidigt. Vad händer då?

Phase
Handlar om vilken fas ljudvågen är i, alltså i vilken position på tidslinjen. När något ”fasar” börjar alltså ljudvågorna inte samtidigt, de är ur fas.

Polarity:
Polaritet i detta sammanhang (Icke att förväxla med mikrofonpolaritet!) betyder huruvida ljudvågen börjar från den negativa riktningen eller den positiva. (Jag brukar tänka att om den börjar uppifrån: ”Nordpolen” eller nedifrån ”sydpolen”)

Olika syntes-tekniker

Subtraktiv syntes
I denna process så tar man en ljudkälla och reducerar och formar med filter.
Subtraktiv syntes är den kanske vanligaste syntesmetoden.
(Exempelvis synten Minimoog (Analog) som skapades av Bill Hemsath och Robert Moog)

Additiv syntes
Man kan säga att det är tvärtom mot vad subtraktiv syntes är. Man lägger ihop flera ljudkällor för att skapa nya ljud. Vetenskapsmannen som lade grunden till detta hette Joseph Forier. (som dessutom upptäckte växthuseffekten!) Han exprementerade med komplexa periodiska vågformer och fann att man kunde bryta ner dem i beståndsdelar som blev till sinusvågor.
(Exempelvis Kawai K5000 1996 (Digital))

AM metod – Amplitude modulation
Bygger på samma teknik som AM Radio sändningar. Här har vi en våg som fungerar som en bärande våg för att skicka iväg ljudet.

FM/PM syntes РFM st̴r f̦r Frequency Modulation och PM st̴r f̦r Phase Modulation.
Dessa tekniker betyder alltså att en vågform används som ”styrmotor” för att påverka en annan vågform vidare. Även FM tekniken, som uppfanns på 1970-talet av John Crowning, är grunden till FM radioteknik.

Granulär synthes
Betyder att man splittrar upp en vågform i massa delar eller partiklar för att skapa ett nytt ”moln” av ljudet.

Det viktiga för klangfärgen här är så kallad ”grain density”, hur många partiklar eller uppdelningar av ljudet per sekund.
(Exempel Mahlström (Software) av Reason …..som ocksÃ¥ är en….)

Wavetable
Detta är en syntesteknik som baseras på ”tabeller”/bibliotek/ ett urval av olika vågformer som kombineras till nya ljud.
(Exempel Mahlström (Software) av Reason)

Sampling
Man behöver inte ha en oscillator som ljudkälla, man kan också ha en sampling.

Olika moduler i en synth – Moduler = delar

Oscillator
Skapar ljudet/vågformen

Filter
Ett filter är helt enkelt ett filter som kan filtrera ljudets frekvenser på olika sätt.
När det gäller synthesizers då så är arkitekturen av synthen, alltså uppbyggnaden avgörande för hur soundet blir. Vanligaste filtrena är lowpass och highpass men sedan finns också bandpass och bandreject. Sedan brukar det finnas knappar där man kan välja brytpunkten på filtret.

LFO
Low frequency oscillator. Används som styrmotor för att styra andra ljud.

Envelope
Är en modul som styr uppförandet av ljudet. Hur snabb attack och releasen är. Hur decayen och sustainen är inställld. Påverkar intensitet och längd och kan appliceras på vågformen eller fungera som en ”controller” till filter.

Amplifier
Behöver jag väl ändå inte förklara.

Hard sync eller Oscillator sync
Här är två oscillatorer sammankopplade i symbios där den ena fungerar som master och den andra som slave. Slaven måste börja om med sin vågform när mastern har avslutat sin, oavsett om slaven är klar eller ej.

Ring modulation
Är en modul som sammanför två ljudsignalen där outputen blir en summa av differanserna mellan signalerna.

Lite tutorial pÃ¥ det jag sagt: 

http://youtu.be/9hshgJHbHK4

http://youtu.be/gtS77nNcmjU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/9/d/powahrecords.com/httpd.www/studioMel/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.