Analys kap 3 Cambridge companion to recorded music

Reflektion kring temat i kapitel 3.

Kapitlet behandlar ljudteknikens historiska resa och dess utövare (ljudtekniker) vars

kreativitet och uppfinningsrikedom satte standarder och utvecklade arbetssätt som i

sin tur utvecklade ljudteknikerns roll. Den rollen som senare mer och mer kom att

likna rollen som en musikproducent har.

I början var ju syftet med ljudtekniken endast att fånga ljudet på ett så reellt och

äkta sätt som möjligt. Det var mer krav på att musiker och sångare hade repat och

var duktiga så att framförandet kunde bli bättre. Här handlade ljudtekniken om bra

mikplaceringar, bra rumsakustik, bra volymer och bra kännedom om ljudets

signalväg i de analoga komponenterna som fanns.

Eftersom det i början var ljudteknikerns roll att återspegla ljudet så bra som möjligt

så känns det inte som om det gavs så mycket utrymme åt kreativitet för

efterredigeringen. Det viktiga var här i själva inspelningsfasen och det var här

kreativiteten flödade. Enligt mig måste detta ha varit en mycket spännande tid. Det

fanns ju inga standarder så ljudteknikerna på den tiden fick agera som forskare. Allt

skulle has i åtanke, rumsstorlek, volym, framförande, signalväg, ljudupptagningsväg

så det var nog en omfattande process att spela in på denna tid.

När då sedan effekter och flerspårsbandare utvecklades blev saker enklare, men

det var fortfarande tidskrävande att spela in musik. Band och artister förr i tiden tog

mycket längre på sig att spela in sina verk. Och i den kreativa fasen var det mycket

mer fokus på reptillfällen innan studiotiden. Numera är den kreativa fasen

integrerad i studiofasen och kan därför skapa annorlunda resultat. Självklart är

detta en enorm fördel tycker jag. Men samtidigt en fara. Jag anser nämligen precis

som Martyn Ware i kapitlet om ”limitations and creativity in recording and

performance” att ju fler val man har, desto mindre kan kreativiteten bli. Detta beror

förstås på ”användaren” eller ljudteknikern.

Samtidigt har den moderna ljudtekniken skapat möjligheter utan dess like. Man kan

genom efterredigering ”måla om” verkligheten och skapa sound som öppnar upp för

fantasin. Detta gör att fler och fler musikproducenter och låtskrivare lär sig mer om

ljudteknik och att rollerna för ljudtekniker och musikproducenter slätas ut. En

studioteknikers roll är ju den viktigaste länken i förevigandet av ett verk. Hon/han

kan verkligen avgöra huruvida musiken blir som den är tänkt eller om den till och

med uppfattas som bättre.

Martyn Ware anser att kreativiteten ökar ju mindre möjligheter som finns. Det är

sant på flera sätt men det är därmed inte sagt att en person som har möjligheter,

talang och kreativitet inte använder den.

Kreativiteten till att använda udda instrument, andra inspelningstekniker och sounds

som man spelar in kommer sannolikt öka ju färre möjligheter till efterbehandling

som det finns. Men musikens kvalité ur ett låtskrivningsperspektiv kan nog inte

anses dra fördel av färre möjligheter. Det beror på situation och person.

Däremot kan man fråga sig om kreativiteten rent generellt var större förr, eftersom

all musik inte var ”uppfunnen” än. Idag känns det som om man har hört allt förr.

Den tekniska utvecklingen har inte alltid varit till fördel. Och då pratar jag ur

”användar”perspektivet. (lyssnarens perspektiv)

Ljudfilerna har blivit komprimerade till sämre kvalitét, högtalarna har blivit mindre

och sämre och allt har blivit telefon och internetanpassat. Detta i förhållande till när

man skulle ha hi-fidelity produkter på 80 och 90 talet. Och då ljudkvalitén var viktig

hos användarna. Nu är allt lite mer slit och släng. Även låtarna.

Istället för att köpa en LP eller CD skiva som man värderade och verkligen

lyssnade igenom så laddar man numera ner gratis ljudfiler som man sedan slänger

efter att ha lyssnat en halv gång och inte riktigt gett en ärlig chans. Musikindustrin

och inspelningsindustrin har verkligen förändrats efter tekniken och efterfrågan. Vi

människor har kanske blivit lite mer slit och släng. Men allt är såklart inte så här

negativt, denna utveckling har öppnat upp för fler möjligheter också. Fler musiker

och artister kan nå ut. Man kan lätt få information och lära sig tekniska saker via

internet som kan utveckla ens ljudtekniska sida. Nu gäller det bara att våga vara

annorlunda i sin kreativitet och inte bara apa efter andra.

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.