Mixerbordets konstruktion

Ett mixerbord är en enhet som är designad för att styra och manipulera olika ljudkällor.

Den behövs främst när man ska mixa liveframträdanden men om det är ett bra mixerbord så kan det även vara till hjälp när man mixar i inspelningsstudio.

 

Mixerbordet i inspelningsstudion

Nuförtiden är det inte nödvändigt att ha ett mixerbord i en inspelningsstudio. Eftersom tekniken har blivit så avancerad så behövs det inte ännu en ”mellanhand” för ljudets väg in i hårddisken. Vi eftersträvar ett så rent ljud som möjligt och då kan ett mixerbord snarare öka på brus, såvida det inte är ett speciellt proffsigt bord som verkligen tillför något till soundet. Ett sådant bord kan vara väldigt dyrt, det kan kosta uppemot flera miljoner kronor.

 

Två kända mixerbordstillverkare som är värt att känna till är SSL Solid State Logic och NEVE (Neve electronics)

 

Ljudets väg in i mixern

När man spelar sång in så skickas ljudet från en mikrofon och in till en XLR ingång på mixern.

När man spelar in instrument skickas ljudet istället genom en TRS-kontakt till en så kallad line-ingång på mixern.

Första regeln är en Gain. Denna reglerar hur stark signalen är som skickas in i mixern.

Här brukar också finnas en PAD-switch (knapp) som som dämpar insignalen om signalen är extra stark.

Det finns också ofta ett högpassfilter som kan kopplas in för att reducera lågfrekventa ljud.

Kanalens ingång har också en eller två lampor, så kallade lysdioder. Den viktigaste är Peak-led som visar när signalen ”peakar” (blir för hög). Den andra är en lampa som visar om det inkommer signal överhuvudtaget.

 

EQ/svepbart register

Sedan g̴r ljudet genom EQ Рfiltret och vidare ut mot volymreglaget. Vidare g̴r signalen vidare ut mot huvudreglaget РMAIN (stereo out)

Equalizern brukar vanligen bestå av tre reglage som reglerar låg-frekvens Mid-frekvens och Hög-frekvens.

Basen ligger under ca 200 Hz, mellanregistret runt 200 Hz Р5000 Hz och diskanten fr̴n ca 5000 Hz och upp̴t.

Många gånger finns här också ett så kallat ”svepbart register”.

Ett svepbart register kallas den Eq som har två reglage per frekvensområde. Med ena reglaget väljer du frekvens och den andra höjer du eller sänker frekvensen.

 

Insert-jack

Om man plockar ut signalen genom ett INSERT-jack så kommer signalen inte att gå ut mot MAIN (stereo out). Här brukar man istället vanligen leda vidare signalen till en kompressor  innan man fortsätter leda vidare ljudet.

 

 

PFL-knapp

PFL står för PRE FADE LISTENING och med denna knapp kan man skicka (”bussa”) ut signalen till en separat buss för lyssning i hörlurar eller i kontrollrummets monitorer.

 

 

Pan-regel

Pan-regeln är regeln som kontrollerar panoreringen, det vill säga vart i stereobilden ljudet ska finnas. Left (vänster) eller right (höger).

 

Tappningar/Sends/Aux

Längre ner på kanalen finns rattar/reglar som brukar kallas för tappningar eller sends.

Med dessa ”sends” kan man skicka ut signalen till olika effekter. Här väljer man hur mycket av orginal signalen man vill sända ut. Med effekter menas reverb, delay och chorus m.m.

Dessa tappningar kan ibland väljas “pre” eller “post”, vilket innebär att det är före eller efter kanalregeln (volymkontrollen). Vilket man ska välja, beror förstÃ¥s pÃ¥ situationen.

Bussar/Subgrupper

Bussar kallas även subgrupper och här kan man välja att gruppera exempelvis några sångspår som då bildar ett körpaket. Man kan också gruppera trumset.

PÃ¥ detta vis kan man reglera hela trumsetet som ett separat “paket” och slipper justera alla reglarna som hör till trummorna om man behöver ändra alla trummor upp eller ner. Dessa grupper har egna reglar och mixas sedan ihop i huvudmixen, tillsammans med de kanaler som skickas direkt till huvudmixen. Det finns ofta möjlighet att koppla in Insert-effekter pÃ¥ bussarna, sÃ¥ att t ex hela trumpaketet kan regleras av samma limiter/compressor om man vill det.

Multitrack Bus/MTR

Dessa bussar används för att ta ut varje enskild signal på en egen kanal istället för att summeras med övriga signaler via stereoutgången.

Ex: ” Buss 1 kopplas till exempel till Input 1 pÃ¥ ljudinterfacet eller bandspelaren, Buss 2 till Input 2 osv. Dessa bussar kan sägas vara grunden i ett mixerbord för studio, eftersom man där vill spela in och redigera varje ljud för sig själv i efterhand. Under mixningen tar man sen ut signalen frÃ¥n datorn eller bandspelaren och spelar upp den antingen direkt till monitorerna eller tillbaka till mixerbordet och ut till monitorerna genom mixerns masterbuss, det senare fallet när man vill mixa utanför datorn eller bara köra signalen genom bordet om man tycker att det ger ett bättre ljud. Att mixa utanför datorn är nÃ¥got som fortfarande föredras av mÃ¥nga studiotekniker, efterom det ger större överblick och kan vara mer lättarbetat rent fysiskt. Jämför till exempel att styra fyra reglar samtidigt pÃ¥ ett mixerbord för att ställa nivÃ¥er mot att behöva röra reglarna en i taget med muspekaren pÃ¥ datorskärmen, du blir sannolikt klar snabbare med den första metoden (och slipper musarm). ” – Källa Kontrollrummet.com

Mastersektion

Här finns volymreglagen för ”tappningarnas”/”sends”/”aux” utgångarna. Det brukar även finnas effekt-returer som returnerar effekterna in i mixern. Sedan finns här också mastervolymen.

”Det finns oftast ocksÃ¥ en hörlursutgÃ¥ng och en volymkontroll för “Control room”. I vissa fall kan man ocksÃ¥ välja hur PFL ska fungera, men oftast är PFL-funktionen ganska enkel; sÃ¥ länge ingen PFL-knapp är intryckt, sÃ¥ kommer hela mixen ut – men om nÃ¥gon PFL-knapp är intryckt, sÃ¥ kommer enbart den kanalen (eller snanare: alla kanaler som man har tryckt in PFL pÃ¥…) att höras.” – Kontrollrummet.com

AFL

AFL, After fader Listening är motsatsen till PFL som vi pratade om innan.

PFL står för Pre Fader Listening, alltså att signalen påverkas innan                                 den går ut till en buss (dvs oftast in i ljudkortet eller bandspelaren).

After fader Listening betyder att du kan lyssna på en kanal solo utan                                           att det påverkar flödet ut från mixern. Att lyssna efter FADERN.

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.