AKUSTIK

Akustik är läran om ljud och ordet kommer från grekiskan.

 

För att ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

När du slår på en gitarrsträng vibrerar den och skapar således ljud.

Tonhöjden bestäms av antalet svängningar per sekund.

Antalet svängningar per sekund kallas frekvens och detta mäts i hertz, hz.

 

hög frekvens => många svängningar per sekund => högre ton

låg frekvens => få svängningar per sekund => lägre ton

 

Infraljud

När svängningarna är väldigt få, alltså har frekvens under 20 herts så kallas ljudet för infraljud.

Dessa frekvenser kan bara uppfattas av människan vid väldigt kraftiga ljudnivåer.

Exempel på infraljud är strömmande luftmassor, strömmande vatten, åska och norrsken, men även av kraftverk, maskiner med mera. Infraljud genereras också av till exempel explosioner, raketstarter och överljudsflygplan.

Elefanter och kommunicerar med infraljud på långa avstånd och känner också av infraljud i marken i form av vibrationer. I nationalparken Yala på södra Sri lanka lär inte ett enda djur ha dött i Sydasiens tsunamikatastrof, trots att vågen trängde över tre kilometer upp på land. Där finns elefanter, leoparder, bufflar, apor och massor av andra vilda djur. Alla verkar ha kommit undan på grund av att de uppfattade ultraljudet i marken.

Ultraljud

Ultraljud kallas ljud som har frekvens högre än 20 khz. Människan kan inte uppfatta ultraljud men använder sig gärna av ljudet. Ett exempel på det är i mödravården där man använder ultraljud för att undersöka bebisar.

 

Flera djur kan uppfatta ultraljud såsom hundar men även till exempel fladdermöss som skriker i ultraljud för att orientera sig. De använder ultraljudet som ett slags ekolod för detta.

 

 

Resonans

Resonans betyder medsvängning och handlar om att olika objekts ljudsvängningar förstärks när objektet får medsvängning. D.v.s om du slår en stämgaffel så låter den inte så mycket i sig men om du sätter den mot ett bord så skapas det medsvängingar.

Detsamma gäller en gitarrsträng utan själva gitarrkroppen; då skulle det inte låta så mycket. Gitarrkroppen ger gitarrsträngen resonans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudstyrka – amplitud

Ljudstyrka kallas även ljudtrycksnivå, amplitud och mäts i decibel, db.

0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.

Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra.

Smärtgränsen går vid 125 dB men långt innan dess är ljudvolymen farlig. Om du börjar känna obehag och tryck i örat så är det en stark varningssignal.

Som musiker är detta extra viktigt eftersom vi spelar i konserter med mycket högt ljud. Om du vill kunna ha ett långt musikliv med friska öron är det viktigt att skydda öronen.

Annars riskerar man att få tinnitus. Tinnitusdrabbade hör ständigt ett ringande i öronen vilket kan vara otroligt stressande och psykiskt nedbrytande.

 

”Högt ljud kan orsaka hörselskador och tinnitus. Skydda därför dina öron vid höga ljud.

 

Vårt öra uppfattar tre decibels ökning som en knappt urskiljbar höjning av ljudnivån, medan en höjning med 10 dBA uppfattas som att ljudet blivit dubbelt så starkt. I själva verket har då ljudet blivit 10 gånger starkare.

Om örat utsätts för kraftigt ljud under lÃ¥ng tid eller mycket kraftigt ljud under kortare perioder, riskerar man hörselskador. LjudnivÃ¥er över 100 dBA innebär alltid en risk, och är ljudstyrkan över 130 dBA är risken för bestÃ¥ende hörselskador mycket stor. Hörselskador kan delas in i tvÃ¥ grupper, dels hörselnedsättning, dels tinnitus. Den som drabbas av tinnitus hör ett ständigt ljud, vanligen ett brus eller pip, som aldrig försvinner. Tyvärr drabbas alltfler unga av tinnitus efter discoteksbesök eller konserter med höga ljudnivÃ¥er. Eftersom en hörselskada är permanent, och alltsÃ¥ inte kan botas av läkare, är det viktigt att man gör vad man kan för att skydda sin hörsel. Ett bra tips är därför att ha med sig öronproppar till rockkonserten.” – FrÃ¥n webbsidan om hörselskador och tinnitus.

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.